fbpx
0228-520171 Middenweg 14-16, 1611 KP Bovenkarspel

Trainen met kanker

Werken aan de conditie is waarschijnlijk het laatste waar u aan denkt wanneer u net de diagnose kanker heeft gekregen. Toch kunt u als oncologiepatiënt veel baat hebben bij het bewegen en versterken van het lichaam, mits er geen gezondheidsrisico’s zijn.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat sporten voor, tijdens en na de behandeling van kanker vele positieve effecten heeft.
Zo kan het vermoeidheid verminderen, fysiek functioneren verbeteren en zorgen voor een verbeterde kwaliteit van leven. Tijdens het sporten komt het gelukshormoon endorfine vrij en dit geeft de sporter een opgewekt en voldaan gevoel!
Tevens zijn er aanwijzingen dat meer bewegen samenhangt met een betere prognose.

Kanker zélf vraagt de nodige energie van het lichaam waardoor (ernstige) vermoeidheid, conditieverlies en spierafbraak kunnen ontstaan. De patiënt is daardoor geneigd om rust te nemen om zo energie te sparen en vermoeidheid te voorkomen.
Uit wetenschappelijke studies blijkt echter dat sporten en intensief bewegen tijdens therapie de vermoeidheid en het conditieverlies juist kan verminderen en verlies van spieren kan beperken.
Andere voordelen van sporten bij kanker zijn:
Een vermindering van het aantal bijwerkingen van de therapie en de ernst ervan zoals misselijkheid en pijn.

  • Een sneller herstel na de chemotherapie.
  • Een toename van zelfvertrouwen en concentratie.
  • Een vermindering van depressieve klachten.
  • Een betere slaapkwaliteit.

Net zo belangrijk zijn de psychische voordelen van bewegen:

  • Het geeft zelfvertrouwen.
  • De angst voor inspanning verdwijnt.
  • Somberheid en depressieve klachten verminderen.

Ondanks deze positieve effecten, voldoet slechts 30% van alle patiënten met kanker aan de internationale beweegrichtlijnen.
Redenen hiervoor zijn de kosten van een beweegprogramma, de huidige sportinfrastructuur en onvoldoende kennis.
Naar aanleiding van deze bevindingen heeft het UMC Utrecht het OncoFITness project opgezet. Door dit project kunnen patiënten tijdens of na de behandeling van kanker bij gekwalificeerde centra terecht om dichtbij huis te sporten. Daarnaast biedt het project de mogelijkheid om bevorderen van sporten voor, tijdens en na de behandeling van kanker, is het doel van het OncoFITness project om een netwerk van oncologisch geschoolde fitnesscentra op te zetten in heel Nederland.

In welke fase zit ik en welke mogelijkheden zijn er voor mij?

Voor de behandeling
Zodra u de diagnose kanker krijgt zullen er diverse behandelmethodes met u besproken worden. Een operatie, chemotherapie of bestraling vragen veel van uw lichaam.
De aandacht ligt in deze fase op het verbeteren van de conditie. Afhankelijk van uw gesteldheid geeft 2 tot 3 keer trainen per week een heel goed resultaat, zodat u met een fit en sterk lichaam de behandeling in kunt gaan.

  • In deze fase wordt u bij voorkeur getraind door een Oncologie Fysiotherapeut, mogelijk in samenwerking met de Fitnesstrainer Oncologie (FTO).

Tijdens de behandeling
In deze fase ligt de focus met name op behoud van conditie in plaats van de verbetering.
In deze fase is het belangrijk om zo min mogelijk inactief te zijn en te bewegen waar mogelijk.
Bewegen tijdens de behandeling zorgt vaak voor minder klachten en betere uitkomsten.

  • Gezien de aanslag op uw lichaam en de vele complicaties die een behandeling met zich mee kan brengen wordt u deze fase bij voorkeur begeleid door een Oncologie Fysiotherapeut.

In deze periode kan soms al wel door de Oncologie Fysiotherapeut worden samengewerkt met een Fitnesstrainer Oncologie (FTO).

Na de behandeling:
Wanneer u de laatste behandeling erop hebt zitten, is het hard werken om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken.
Hier gaat de trainer met u uw uithoudingsvermogen verbeteren en de spieropbouw activeren waardoor uw conditie weer de oude wordt.

  • Het advies is dan ook 2 tot 3 keer per week te trainen onder begeleiding van een Fitnesstrainer Oncologie.

Bij Sportcentrum Machteld Stins is het nu mogelijk om drie maanden na de laatste behandeling te trainen onder begeleiding van een gediplomeerd Fitnesstrainer Oncologie.

Training bij een Fitnesstrainer Oncologie (FTO) is mogelijk als u drie maanden na de behandeling klachtenvrij bent óf een beweegadvies heeft meegekregen van een medisch specialist/ therapeut of eerder revalidatieprogramma.
Indien de laatste behandeling korter dan drie maanden geleden is, hebben we een goedkeuring nodig van uw medisch specialist/oncoloog.

Het werkveld van de Fitnesstrainer Oncologie (FTO) ontstaat op het punt dat medisch specialistische begeleiding niet langer noodzakelijk is en er geen indicaties zijn dat zelfstandige deelname aan een beweegprogramma onverantwoord is.
Sportbegeleiding onder begeleiding van een Fitnesstrainer Oncologie (FTO) valt dus buiten de zorg.

Ieder mens is uniek
Voordat we met trainen kunnen beginnen wordt eerst uw gezondheid volledig in kaart gebracht d.m.v. een uitgebreide intake:
Hierdoor krijgen wij een helder beeld van uw fysieke en psychische gezondheidstoestand, eventuele aanwezigheid van co-morbide klachten, belastbaarheid en aanvangsniveau, en kan er een veilig en aangepast beweegprogramma opgesteld worden.
Uiteraard zijn wij alert op de diverse bijwerkingen als lymfoedeem, neuropathie, vermoeidheid of een verlies aan cognitieve functie, en zal er in geval van twijfel worden doorverwezen naar een medisch specialist of oncologisch fysiotherapeut.

Verwijzing via Stichting Tegenkracht

De opleiding Fitnesstrainer Oncologie (FTO) is erkend door de Stichting Tegenkracht.
Stichting Tegenkracht biedt kankerpatiënten sportbegeleiding op maat, sportmedisch verantwoord en naar uw eigen wensen.
Tegenkracht is er voor mensen met kanker vanaf het moment van diagnose. Kankersoort of leeftijd zijn niet van belang.
De coördinatoren van Tegenkracht zijn het eerste aanspreekpunt.
Zij onderhouden het contact met de patiënt, zij zorgen voor het afspraken bij de sportarts en organiseren de contacten met sportlocaties. Zij helpen de patiënt met de kortste weg naar de dichtstbijzijnde sportbegeleiding op maat.

Voor aanmelden en informatie: www.tegenkracht.nl en www.trainenmetkanker.nl.